OGÓLNOPOLSKI KONKURS PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

9. kwietnia 2019 r. Paulina Słomska uczennica kl. 3TE1 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy została laureatką ogólnopolskiego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy” plasując się na VI. nagradzanym miejscu.

Finał odbył się w 9. kwietnia 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tegoroczna edycja Konkursu realizowana była pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej w setną rocznicę powstania PIP. Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski 3. stycznia 1919 r. podpisał dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy.

Do etapu centralnego zakwalifikowało się 48 uczniów z całej Polski. Finaliści zostali wyłonieni spośród ponad 10 tysięcy uczniów z 415 szkół.

Ogólnopolski konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”  jest organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy (Główny  Inspektorat  Pracy i okręgowe inspektoraty pracy) od 2013 roku w szkołach ponadgimnazjalnych uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. W br. była to już jego VI edycja.

W ZSE inicjatorem programu, koordynatorem i nauczycielem biorącym udział w przygotowaniu uczestników jest p. Alicja Synowska, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Uczestnicy finału rozwiązywali test zawierający pytania z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz sprawdzający wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy znacznie wykraczający poza standard wymagań.

Paulina uważa, że „wiedza, którą zdobyłam przygotowując się do konkursu przyda się i sprawi, że wejdę na rynek pracy ze świadomością  swoich praw i obowiązków”.

Gratulujemy Paulinie sukcesu, jej wytrwałości i umiejętności wykorzystania różnorodnej wiedzy zdobywanej w naszej szkole.

więcej: TUTAJ

                                                                                  tekst i zdjęcia: Alicja Synowska
    szkolny koordynator programu „Kultura bezpieczeństwa”

Wręczanie dyplomu


                 

Skip to content