OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZE MINIPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCIK 2019

W dniach 4. – 5. czerwca 2019 w gmachu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2019, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Wzięło w nim udział 20 najlepszych uczniowskich firm wyłonionych spośród kilkuset, które uczestniczyły w konkursie.

Podczas finału młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa były oceniane pod względem wiedzy o biznesie, umiejętności zaprezentowania swojego pomysłu, umiejętności sprzedaży i pracy zespołowej. Z dokonaniami młodych przedsiębiorców zapoznała się pani minister Jadwiga Emilewicz, która rozmawiała z nimi przy stoiskach.

Miniprzedsiębiorstwa: Mini Art – Katarzyna Brodziak, Aleksandra Buła, Kinga Wilk, Wiktor Chromy, Klaudia Tomasik, Klaudia Klima Eliza Tyczyno, Anna Banasik, Natalia Biłos z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy reprezentowały cały Dolny Śląsk w finale Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Miniprzedsiębiorstwo „PRODUKCIK 2019”. Opiekunem zespołów byli pani Jolanta Brońska i pan Jacek Światkowski. Przez 2 dni komisja oceniała umiejętności prezentacji, sprzedaży, przeprowadziła rozmowy na temat rozwiązywania problemów biznesowych i doświadczeń zdobytych w czasie funkcjonowania miniprzedsiębiorstw, a także wzięła pod uwagę wyniki finansowe i prawidłowość ich sporządzania. Dostać się do czołowych 20 miniprzedsiębiorstw (z 360) jest to wielki sukces dla naszych uczniów z klasy drugiej Technikum Organizacji Reklamy. Trud pracy, który wykonali, zaowocował w finale. Każdy z nich poświęcił wiele czasu, sił i zaangażowania, aby wynieść miniprzedsiębiorstwo jak najwyżej. Uczniowie prowadząc miniprzedsiębiorstwo Mini Art poznali zasady działania firmy, prowadzili księgowość i rozliczali się z działalności co miesiąc (monitoring przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości). Pozwoliło to kreować postawy przedsiębiorcze w życiu i w zabawie. Dzięki pracy w zespole poznali się lepiej, poprawili swoją komunikację interpersonalną i nauczyli się odpowiedzialności oraz podejmowania decyzji. Korzystając z pięknej pogody w czasie pobytu w Warszawie zwiedzili Warszawę i Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie.

Z radością i podziwem patrzymy, jak tak młode osoby biorą sprawy w swoje ręce. Już za kilka lat to właśnie spośród Was będą się rekrutować liderzy polskiej przedsiębiorczości. Przyglądanie się Waszej aktywności w biznesie i wynikom Waszej pracy, które dzisiaj zaprezentowaliście, stanowi dla nas inspirujące doświadczenie. Swoją pasją, konsekwencją w działaniu i determinacją w biznesie pokazujecie, że warto nie tylko marzyć, ale także wcielać

Sławomir Stępniewski, Prezes Zarządu Dentsu Aegis Network Polska, członek Komisji Konkursowej, był pod wrażeniem uczniów:

Młodzież, jest pełna pasji i entuzjazmu, to było budujące doświadczenie. Chcemy takie inicjatywy promować, żeby dać młodym ludziom jednocześnie szanse uczenia się i budowania biznesu, żeby mogli konkurować ze swoimi kolegami i koleżankami na całym świecie, bo niczego im nie brakuje.

Młodych przedsiębiorców oceniały Komisje Konkursowe złożone z przedstawicieli biznesu (Citi Handlowy, HSBC Bank Polska, Manpower, Union Investment TFI SA, FedEx Express Polska, Euroclear Bank, Dentsu Aegis Network Polska, Nestle, TKHolding) oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Forbes i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Partnerem strategicznym programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” jest Citi Foundation. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Honorowy patronat Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Wykorzystano: https://junior.org.pl/pl/wydarzenia

Więcej foto niebawem

mgr Jolanta Brońska

Skip to content