POŻEGNANIE PANA TADEUSZA ŁYŻWY

17. października 2019 roku w asyście Pocztu Sztandarowego pożegnaliśmy długoletniego nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia Pana Tadeusza Łyżwę.

Pan Tadeusz Łyżwa w Zespole Szkół Ekonomicznych został zatrudniony w 1961 roku, po odejściu na emeryturę w 1984 roku nadal prowadził lekcje z Ekonomiku i II LO w Świdnicy. Całe pokolenia uczył matematyki i przysposobienia obronnego. Lubił pracę z młodzieżą, był wychowawcą klas i opiekunem Samorządu Szkolnego. Pan Tadeusz Łyżwa zawsze był bardzo bliski sprawom i problemom młodzieży, zawsze znajdował czas dla swoich wychowanków.

Pan Tadeusz Łyżwa był człowiekiem otwartym na świat i drugiego człowieka, życzliwy, towarzyski, ujmujący. Przyjmował nasze zaproszenia na szkolne uroczystości: kolejne jubileusze szkoły, szkolne wigilie i wspólne wycieczki. Miał dar niezwykłego opowiadania o wydarzeniach z przeszłości. Dzielił się z młodszymi kolegami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Pan Tadeusz Łyżwa przez wiele lat był prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Za swoje wybitne osiągnięcia został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Obronności Kraju, Złotą Odznaką ZNP, Złotą Odznaką Ligi Obrony Kraju.

Odszedł od nas niezwykły człowiek. Pan Tadeusz Łyżwa zajmuje bardzo ważne miejsce w ponad 70 ‑ letniej historii Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Cześć Jego pamięci!

Skip to content