PROGRAM EDUKACYJNY PN. „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”

W ramach współpracy z Państwową Inspekcją Pracy we Wrocławiu , realizując program edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”, zostały przesłane naszym zainteresowanym uczniom prezentacje multimedialne dotyczące zakresu prawa pracy.

Celem ww. programu jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży szkolnej i akademickiej z zakresu prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy.

Ze względu na zdalną formę nauczania zaplanowane w kwietniu spotkania klas ze specjalistami PIP zostały zastąpione pięcioma przygotowanymi przez PIP Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu  prezentacjami o tematyce „Prawo pracy i bhp”:

I. PRAWO PRACY § PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA W DZIEDZINIE BHP

II. PRAWO PRACY § PODSTAWOWE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

III. PRAWO PRACY § STOSUNEK PRACY

IV. PRAWO PRACY § URLOP WYPOCZYNKOWY

V. PRAWO PRACY § WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

Alicja Synowska

Koordynator programu „Kultura bezpieczeństwa”

Skip to content