SPOTKANIA Z CYKLU „100 PYTAŃ DO….”

W dniach 20, 21 i 22 kwietnia odbyły się spotkania z cyklu „100 pytań do….”

Gospodarzami były klasy 1e, 2e i 3e, które gościły na swych zajęciach Panią Marię Kruźlak- Sędziego w stanie spoczynku.

Głównym tematem spotkania były księgi wieczyste – sposób zakładania, dokonywania i interpretacji wpisów. Pani Sędzia przygotowała dla uczniów niebywałą atrakcję – wgląd do księgi wieczystej naszej szkoły, na podstawie której prezentowała zagadnienia związane tematycznie z pracami Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy, w którym to Wydziale pełniła funkcję Przewodniczącego.

Już w pierwszych słowach Pani Sędzia nawiązała serdeczny kontakt z młodzieżą, stąd też uczniowie żywo zainteresowani byli wieloma sprawami, również m. in. sposobem zachowania się uczestników rozpraw sądowych, immunitetem sędziowskim, wymogami dotyczącymi wzoru stroju urzędowego sędziów na rozprawie. Szczególnie ciekawa była „biżuteria sędziowska” – łańcuch. Ponadto Sędziowie SN, TK i NSA mają birety, które wkładają, kiedy wchodzą na salę rozpraw oraz ogłaszają wyrok.

Serdecznie dziękujemy Pani Sędzi Marii Kruźlak za przyjęcie naszego zaproszenia i przedstawienia interesujących zagadnień.

Alicja Synowska

organizator spotkań

Skip to content