SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU „WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – POPRAWA EFEKTÓW”

Zespół Szkół Ekonomicznych uczestniczył w projekcie „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” w latach szkolnych 2020/2021 – 2022/2023. Projekt był realizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Partnerem było Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

W ramach projektu odbyło się 376 godzin zajęć dodatkowych dla 58 uczniów z kwalifikacji:

– technik ekonomista;

– technik reklamy;

– technik fotografii i multimediów;

– technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Zajęcia przygotowywały do egzaminu zawodowego i kończyły się próbnym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Były dedykowane uczniom, którzy chcieli podnieść swoje kompetencje zawodowe i lepiej odnaleźć się na rynku pracy po opuszczeniu szkoły. Dlatego uczniowie mogli wziąć udział w płatnych, wakacyjnych stażach (150-godzinnych) w lokalnych firmach, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. W sumie zrealizowano 56 staży zawodowych.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie: Mirosława Ryś, Irena Polit, Agata Rogóż, Magdalena Czerniatowicz, Łukasz Lesiów, Jacek Świątkowski, Marek Ruszkowski, Bartosz Kliszczyk.

Efekty:

– lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego;

– podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poprzez możliwość praktycznego

zastosowania u pracodawcy swojej wiedzy i umiejętności;

– zdobycie doświadczenia, a w tym lepsze dopasowanie do lokalnego rynku pracy;

– podniesienie jakości pracy szkoły.

Koordynator projektu

Agata Rogóż

Skip to content