KONFERENCJA – PRAKTYKI ZAWODOWE W PORTUGALII I NA WĘGRZECH

11. września 2018 w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta w Świdnicy odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 2” nr 2017-1-PL01-KA102-036867, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej programu Erasmus+.

Od 1 września 2017 do 31 października 2018 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy realizowany jest już piąty projekt staży zagranicznych, i drugi w ramach programu ERASMUS+, pod tytułem „Europejskie praktyki zawodowe z plusem 2”. Za 2 miesiące przejdzie on do historii projektów zrealizowanych w naszej szkole z ogromnym sukcesem.

Projekt, którego realizację podsumowano na dzisiejszej konferencji, był skierowany do uczniów Technikum nr 5 klas trzecich kształcących się w zawodzie technik ekonomista (18 miejsc) i technik organizacji reklamy (10 miejsc), którzy ukończyli 18 lat i najlepiej spełnili kryteria rekrutacji w zakresie uzyskanych wyników nauczania i komunikacji w języku angielskim. W ramach realizacji projektu dwie 14‑osobowe grupy uczniów w czasie 4‑tygodniowej praktyki zdobyły praktyczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjno-biurowych i w agencjach reklamy w portugalskich i węgierskich przedsiębiorstwach w miejscowości Evora w Portugalii i w mieście Kesckemet na Węgrzech.

Grupa pierwsza odbyła staż w Portugalii w okresie od 29.01.2018 do 23.02.2018, a grupa druga przebywała na praktyce na Węgrzech w okresie od 07.05.2018 do 01.06.2018. Uczniami w czasie pobytu za granicą opiekowała Mirosława Ryś, doświadczony pedagog i kierownik szkolenia praktycznego.

W organizację pobytu uczestników za granicą były zaangażowana dwie zagraniczne organizacje pośredniczące: portugalska agencja pośrednicząca AENIE, której prezesem jest Pan Jaime Araujo oraz węgierska organizacja pośrednicząca Fonix Dance Sport Children & Youth Centre, której prezesem jest Gabor Doka.

W wyniku odbycia stażu zagranicznego 28 uczniów ukończyło tę formę doskonalenia zawodowego i wszyscy otrzymali certyfikaty ukończenia zagranicznej praktyki zawodowej oraz dokumenty Europass Mobilność w języku polskim i angielskim, które wręczono podczas uroczystej gali na dzisiejszej konferencji.

Uczniowie podkreślają, że staże w Portugalii i na Węgrzech zostały zorganizowane świetnie i szczególnie cenią sobie wspaniałą opiekę zarówno po stronie węgierskich i portugalskich, jak i polskich koordynatorów i opiekunów. Uczestnicy stażu uważają, że zdobyte za granicą doświadczenie zawodowe i osobiste otworzyło im nowe perspektywy w Polsce i w innych krajach w Europie. Jak sami przyznają łatwiej radzą sobie z nowymi wyzwaniami i problemami i chętniej angażują się w życie społeczności szkolnej oraz prezentują bardziej dojrzałe postawy.

Mirosława Ryś

 

Skip to content