SPOTKANIE INFORMACYJNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

22. listopada 2018 odbyło się drugie ze spotkań informacyjnych z doradcą zawodowym – Panią Katarzyną Bryndzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy i doradcą zawodowym, psychologiem Panem Dawidem Torbackim z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Uczestniczyły w nim klasy kończące technikum ekonomiczne.

Jak i poprzednio przybliżono uczniom zasady funkcjonowania PUP w Świdnicy. Młodzież szczególnie zainteresowała się zakresem podstawowych usług rynku pracy, instrumentów rynku pracy m. in. stażem, wolontariatem, formami wsparcia skierowanego tylko dla osób do 30. roku życia.

P. Dawid Torbacki zaznajomił z ofertą usług Centrum Informacji DWUP w Wałbrzychu z nastawieniem na szereg możliwości, z których warto korzystać, od międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES do poradnictwa zawodowego, od możliwości pozyskania środków unijnych do skorzystania ze szkoleń w celu założenia własnej działalności gospodarczej.

Przedstawiając możliwości poznania siebie w kontekście dopasowania ścieżki kariery do indywidualnych predyspozycji i preferencji, budowania celów życiowych, p. Dawid Torbacki zwrócił uwagę na istotne różnice psychologiczne między byciem biernym a byciem aktywnym w procesie poszukiwania pracy, by móc rzec, że bezrobotnym się jest, a poszukującym pracy bywa. Położył nacisk na zrozumienie odpowiedzialności za swoje życie zawodowe, bo nikt lepiej nie zadba o interesy pracownika niż on sam, a rynek pracy to forma konkurencji – wygrywa ten, który się wyróżni i zadba o swoją przyszłość.

Dziękuję Pani Katarzynie Bryndzy i Panu Dawidowi Torbackiemu za przyjęcie mojego zaproszenia na spotkania.

Alicja Synowska

Skip to content