REGULAMIN

Załączniki:

Nr 1   Deklaracja wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym dla uczniów Technikum Nr 5 w Świdnicy

Nr 2   Deklaracja wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Świdnicy

Nr 3   Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego kandydata do klasy pierwszej V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Świdnicy oraz zgoda rodzica/opiekuna prawnego kandydata na udział w próbie sprawności fizycznej

Nr 4   Protokół z przebiegu próby sprawności fizycznej kandydata do klasy pierwszej V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Świdnicy

Nr 5  Próba sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej

Skip to content